Karttenkt

Friday, June 26th, 2009

Ah, omfattende kartlegging av hvor det er flest folk som leser Aftenposten.

J’accuse

Saturday, December 20th, 2008

Nå er det på høy tid at politikerne gjør noe med kjelsåsbeboeres mulighet til å telle kablene over nabolaget sitt. Jeg akter ikke å sitte og se på at kabeltelling som menneskerett i dette landet forsvinner fordi politikere som Peter N. Myhre skuler ut av storkapitalens Tom Ford-lommer og nekter å gripe fatt i problemet.

En annen ting som sjokkerer er at E24s lesere må komme sosialdemokratiet til støtte og påpeke at de kanskje tror at det er en ikke utenkelig mulighet for at brannbilene ikke kommer fram på Kjelsås? Denne ville spekulasjonen burde BRANNVESENET SELV ha oppkokt! Det statlige ansvaret har gått par monts et par vaux!

“Hvem bryr seg om Kjelsås?” sier du? “De kan seile sin egen sjø, vel? Den lunefulle gjengen av småborgerlige bakstrevere bryr meg ikke det spøtt. C’est la vie! C’est la guerre! Jeg sitter komfortabelt, utenfor Son eller i distriktene et eller annet sted, på dyrkbar jord som jeg personlig og ulovlig har omsonet til privat golfbane, og jeg kan telle kablene over nabolaget mitt uten det minste problem. Solidaritet? Jeg kjenner ikke lenger dette svært gammeldagse ordet!”

Vel, da svarer jeg deg med de tre ordene Pastor, Martin og Niemöller, og håper du skjønner tegninga. Hvis ikke denne saken om Kjelsås’ frarøvelse av kabeltellingskapasitet og UMYNDIGGJØRING (med “umyndiggjøring” mener jeg “frarøvelse av kabeltellingskapasitet”) får pressedekning i flere aviser enn grasrotblekkene Aftenposten og E24 (og ev. alle de andre avisene i dette mediekaoset hvor alle trykker hverandres saker under hvert sitt navn og det går alt for mange kabler på kryss og tvers til at brannbilene skal ha noen sjanse til å telle antall forbrukernyheter om brannvarslere som går på trykk i ukene før jul), så er det ikke annet enn et bevis på det umiddelbare behovet for en REVOLUSJON (innen “policy” for legging av kabel over bakken, såkalt kabelleggingspolicyrevolusjon.)

Prikk prikk prikk

Sunday, July 20th, 2008

Noen ganger blir nyhetene mer spennende hvis man overlater deler av dem til fantasien. Dette vet Aftenpostens offisielle korrespondent for overdramatisering bedre enn noen andre. I sin siste bestselger, “Vil låse inn barn med tvang” demonstrerer han sin evne til å leve seg inn i hverdagslidelse:

15-åringen er dreven. Tross ung alder har politiet i Skien alt registrert 17 kriminelle forhold på henne. Ran, trusler, vinningsforbrytelser, narkotikamisbruk, legemsfornærmelser, ordensforstyrrelser. . . Nå vil hun ha røyk. Hun får det.

“Prikk prikk prikk moooord????

Det burde være åpenbart for de fleste at når det gjelder gjentakende kriminelle ungdommer, så er det spesielt viktig at man prøver å male saken så spennende og pirrende som mulig, slik at andre barn ikke etteraper handlingene, men heller blir sittende inne for å lese krimjournalistikk. Dette kan man for eksempel gjøre ved hjelp av såkalte ellipser, hvor deler av teksten erstattes av tre punkter, slik at overbærende aftenpostenlesere skal få et øyeblikk ekstra til å sukke oppgitt og tillate sine verste fordommer fritt spillerom. På en skala fra 1 til 10 er dette 10 bedre journalistikk enn konkret å fortelle om de faktiske forholdene, fordi, basert på samme prinsipper som Wikipedia og Internett, så er nyhetene også mer fullstendige om leserne selv får lov til å bestemme hva de er.

Andre ting man kan gjøre for å omforme nyhetsartikkelen sin til en ungdomsroman, er selvfølgelig å bruke setningsemner der et subjekt ville blitt latterlig objektivt og seriøst (les: “dølt”), og man må også gjerne strø om seg med lister som er inndelt med punktum istedenfor komma:

Alt er prøvd. Alle tiltak satt inn. Samarbeid på tvers av alle nivåer og kommunegrenser. Politi. Skoler. Barnevernet. Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset i Telemark. Ingen ting stopper disse barna.

Du vet de har satt inn absolutt alle tiltak når psykiatrisk avdeling ved Sykehuset i Telemark er involvert, det er i alle fall sikkert. Neste steg i håndboka er å teppebombe barnas omgangskrets med tergede løver.

Ellers holder E24 sine lesere på tærne ved å publisere den aller minst nyttige artikkelen i verden som henvender seg direkte til mennesker med flyskrekk. Ja, det er ikke nok for E24 at disse menneskene kanskje har en lammende frykt for fly, de skal også skremmes fra å besøke flyplasser og muligens også strender:

AAAAAAAAAA!

Platecucumisk aktivitet! Å nei!

Tuesday, May 6th, 2008

Da var agurksesongen i gang. Hva gjør en stakkars journalist når man ikke helt klarer å gi slipp på yrkesstoltheten, men det ikke er nok faktiske nyheter igjen å skrive om? Han (ELLER HUN! – Men i dette tilfellet var det faktisk en herremann) graver fram en gammel, men fortsatt like aktuell trussel og prøver å skremme folk med den nok en gang. Jeg tror i hvert fall det er grunnen til at artikkelen Millimetre kan ryste verden så dagens lys.

Første setning i brødteksten er intet mindre enn fantastisk:

Jordskjelv, tsunamier – død og fordervelse.

Jeg liker spesielt godt at det er benyttet punktum i stedet for utropstegn. Dette er bevis på at en erfaren journalist som mestrer balansegangen mellom nyhetsformidling og skadalehoreri står bak artikkelen! <- Se, jeg gjorde feil med en gang.

Fortsettelsen er også fantastisk:

På grunn av de alvorlige konsekvensene har fenomenene langt under oss fått økt interesse hos forskere kloden rundt.

Som artikkelen selv påpeker, har teorien om at kontinentalplatene surrer rundt vært allment akseptert siden 60-tallet. Resten av artikkelen er egentlig bare et sammensurium av grunnleggende geologi og litt informasjon om folkene som overvåker jordskorpen. Alt flott illustrert av NGU og journalisten selv.

Åneeei! Klimakatastrofen har gjort det amerikanske kontinent til et isøde!

EXTRA! EXTRA! The Earth’s core is made of iron! For mer aktuelle nyheter om jordens indre, kan du se på denne filmen.